Te Paepae o Te Raukura - Takitūtū

Contact Te Paepae o Te Raukura - Takitūtū

Location
Mid Parihaka Road, Pungarehu

Postal address
PO Box 786, New Plymouth

Bookings: Hilda Ngaia
Phone: 06 763 8844

Chair
Ruakere Hond
Phone: 021 736 256 
email: ruakere@gmail.com

Secretary
Aroaro Tamati
Phone: 027 201 9697
email: aroaro.tamati@gmail.com

 Related organisation / Komiti

Te Paepae o Te Raukura Meeting House

Chairperson
Ruakere Hond

Secretary
Aroaro Tamati