Puniho Pā - Tarawainuku Marae

Contact Puniho Pā - Tarawainuku marae

Location
South Road, RD37, Warea

Postal address
PO Box 385, New Plymouth 4340

Bookings: Ana Ngaia
email: bookings@puniho.co.nz
Phone: 021 411 2901

Marae phone: No landline on site.

Iwi
Taranaki Iwi

Member Hapū
Ngā Mahanga

Chairperson
Tāne Manu
email: tanemanu77@gmail.com

Secretary
Fay Mulligan
Phone: 06 752 8180 or 027 241 3934
email: david.fay@xtra.co.nz

Related organisation / Komiti

Paora Aneti 17 & Paora Aneti 18 Trust

Chairperson: Tāne Manu

Secretary: Fay Mulligan
Phone: 06 752 8180